Video

GERISS 37 mm kanal teleskopik me zgjatim të plotë me grep

Klip i tipit GERISS në menteshat e buta të mbylljes

Sistemi i sirtareve GERISS Slim box

GERISS Kabineti i kornizës së fytyrës të tipit amerikan 3D i mbyllur i butë

GERISS Rrëshqitës i sirtarit të butë të mbylljes me butë shtesë me pajisje mbyllëse për dollapin me korniza në fytyrë

Video promovuese e kompanisë