Zgjidhja e problemeve

  • Zgjidhja e problemeve të rrëshqitjes së topit

    Hyrje Themelore Diagnoza Themelore 1. Kontrolloni dhe shikoni nëse gjerësia e jashtme e sirtarit është e barabartë nga përpara prapa; sirtari gjithashtu duhet të jetë në formë drejtkëndëshe kuti dhe ka të njëjtën gjatësi diagonale. 2. Gjerësia e brendshme e kabinetit gjithashtu duhet të jetë e barabartë nga brenda dhe në formë të përsosur drejtkëndëshe me th ...
    Lexo më shumë
  • Nën Mbledhja e problemeve të rrëshqitjes së montuar

    Diagnoza themelore 1. Kontrolloni nëse gjerësia e jashtme e sirtarit është e barabartë nga brenda, sirtari gjithashtu duhet të jetë në formë të përsosur drejtkëndëshe dhe ka të njëjtën gjatësi diagonale. 2. Gjerësia e brendshme e kabinetit gjithashtu duhet të jetë e barabartë nga brenda dhe në formë të përsosur drejtkëndëshe me të njëjtën shirit diagonal ...
    Lexo më shumë